KARTU MES GALIME DAUGIAU

 

NARYSTĖ

Asociacijos Nariu gali tapti veiksnus 18 metų sulaukęs fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, pripažįstantis Asociacijos tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis Asociacijos įstatų bei taisyklių. Sprendimą apie kandidato tinkamumą būti Nariu priima Asociacijos valdyba. 


Asmuo, norintis tapti Nariu, privalo raštu pateikti prašymą Asociacijos Valdybai bei sumokėti Valdybos nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį Valdybos nustatytais terminais ir tvarka. Apie Valdybos priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu asmens nurodytu elektroninio pašto adresu per 5 darbo dienas nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos.

Kartu mes galime daugiau!

ASOCIACIJOS TIKSLAI

Asociacijos pagrindinis tikslas – atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su Asociacijos veiklos sritimi ir keliamais tikslais.

Siekti gerinti gyvūnų augintinių laikymo gerovės sąlygas gyvūnų viešbučiuose, palaikyti ir kelti gyvūnų viešbučių prestižą. Informuoti visuomenę apie gyvūnų viešbučių veiklą Lietuvoje.

ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 
 

NARIAI

EUFERA

104817680_2703993676557093_8339769453086
barkvilis_logo_web_4.jpg
54435236_452020922003000_650391144926439
47050530_1913587522090405_91751051557276
60430479_2716818455055963_56607816020960
 

KONTAKTAI

gvasociacija@gmail.com

+370 655 75 670

  • Facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now