Sveiki atvykę į

Gyvūnų viešbučių asociaciją

kartu mes galime daugiau

Narystė

Kontaktai

 

Narystė

Kartu mes galime daugiau

Asociacijos Nariu gali tapti veiksnus 18 metų sulaukęs fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, pripažįstantis Asociacijos tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis Asociacijos įstatų bei taisyklių. Sprendimą apie kandidato tinkamumą būti Nariu priima Asociacijos valdyba. 


Asmuo, norintis tapti Nariu, privalo raštu pateikti prašymą Asociacijos Valdybai bei sumokėti Valdybos nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį Valdybos nustatytais terminais ir tvarka. Apie Valdybos priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu asmens nurodytu elektroninio pašto adresu per 5 darbo dienas nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos.

Prašymas priimti į asociaciją
Veiklos pobūdis

Apie

Asociacijos tikslai

Asociacijos pagrindinis tikslas – atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su Asociacijos veiklos sritimi ir keliamais tikslais.

Siekti gerinti gyvūnų augintinių laikymo gerovės sąlygas gyvūnų viešbučiuose, palaikyti ir kelti gyvūnų viešbučių prestižą. Informuoti visuomenę apie gyvūnų viešbučių veiklą Lietuvoje.
 

Asociacijos įstatai

 
 

Bendraukime

kartu mes galime daugiau

+370 655 75670

  • White Facebook Icon

Facebook

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now